Algemene voorwaardenTAXI-RAYO zal steeds alles in het werk stellen om U tijdig op uw plaats van bestemming te brengen.


TAXI-RAYO kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien dit door omstandigheden ( wegenwerken, ongeval, weersomstandigheden, overmacht,... ) niet haalbaar is.


Het is niet toegestaan om in de wagen te eten en te drinken. Eventueel een flesje water is mogelijk.


Het is niet toegestaan om in de wagen te roken.


Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.


Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, vrijwillig of onvrijwillig, zullen integraal aangerekend worden. Bij het bevuilen of beschadigen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van € 100,- aangerekend worden. Deze kost dient onmiddellijk aan de chauffeur betaald te worden. De eventuele bijkomende reinigingskosten van een gespecialiseerde firma of de eventuele reparatiekosten worden U achteraf via factuur verstuurd. Alsook de kosten dat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.


Alle prijzen zijn exclusief wegentol ( péage/maut ), rekeningrijden, extra parking en andere onvoorziene kosten.


Betalen. U dient contant aan de chauffeur te betalen. U kan steeds een betalingsbewijs vragen aan de chauffeur. Dit wordt U kostenloos overhandigd. Indien U toch een factuur wenst, zal hiervoor een toeslag van € 10,- aangerekend worden. Tevens dient U bij de reservatie de nodige gegevens ( firmanaam, adres, BTW-nr ) mede te delen. Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum.


Klachten aangaande facturen dienen te geschieden per aangetekend schrijven, en dit binnen 7 werkdagen, na factuurdatum.


Specifieke afspraken met betrekking tot luchthavenvervoer.

Voor annulatie van reeds gereserveerde luchthavenritten & Taxi ritten wordt er een annuleringskost aangerekend :Op al deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De algemene voorwaarden en tarieven Kunnen ten alle tijden gewijzigd worden.


Bij uw reservatie/bestelling gaan wij ervan uit, dat U kennis genomen hebt van onze voorwaarden.


POLITIEREGLEMENT


Het Vlaams decreet van 20/04/2001 en het besluit van de Vlaamse regering van 18/07/2003 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen :


Een aantal bepalingen zijn belangrijk om te weten, voor u als klant :


Politiereglement voor de reizigers


Het is verboden :

De chauffeur mag